CONTACTA

Inici
 Joan MIQUEL SALVANS
Arquitecte Tècnic
Col·legiat nº 8576
Inici

135€*

És obligatori que tots els habitatges tinguin la cèdula d’habitabilitat vigent, segons estableix l’article 9 del decret 141/2012.

Per a realitzar una CÈDULA D’HABITABILITAT s’ha de fer una visita a l’immoble i comprovar les superfícies i que es compleixin tots els requeriments d’habitabilitat exigits per la normativa.

95€*

Imprescindible si es vol vendre o llogar un habitatge o local comercial.

Per a realitzar un CERTIFICAT ENERGÈTIC s’ha de fer una visita a l’immoble i comprovar les superfícies útils, orientació de l’edifici, dimensions de les obertures, característiques constructives,… 

200€*

PACK que inclou la CÈDULA D’HABITABILITAT i el CERTIFICAT ENERGÈTIC fet tot amb una sola visita a l’immoble.

100€*

Informe que inclou els arxius gràfics amb les coordenades georreferenciades. Necessari per inscriure algun tràmit al registre de la propietat, com ara parcel·lacions, declaracions d’obra nova,…

S’ha de fer visita a l’immoble, i si n’hi ha, comprovar les dimensions de les edificacions existents.

130€*

Certificat necessari per a poder fer una declaració d’obra nova en una edificació ja existent. Sol·licitat pel notari, comporta fer una visita a l’immoble i fer una descripció de les construccions existents dins la parcel·la.

200€*

PACK format pel Certificat d’Obra Nova + l’informe de Georreferenciació.

* Els preus indicats també inclouen l’entrega i la recollida dels expedients a la Generalitat en els treballs on sigui necessari. Els preus indicats són vàlids per a la tipologia d’habitatge, ubicats a la zona del Vallès Oriental. Consulteu preus definitius per immobles en altres ubicacions. (el 21% d’IVA, i si s’escauen, les taxes i els visats, ja estan inclosos en el preu)